ดูดวง 12 ราศี อ่านการ์ตูน อ่านนิยาย

“หิ้งพระ” ควรจัดอย่างไร? ข้อห้ามในการตั้งแท่นบูชา การจัดแท่นบูชาให้ตรงกับเทพที่เหมาะสม

แนะนำวิธีการวางแท่นบูชาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดแท่นบูชาพระในบ้าน หากบูชาเทพด้วย ลำดับการวางองค์เทพและองค์เทพควรเป็นอย่างไร? เรื่องนี้มีคำตอบ

ตำแหน่งแท่นบูชาที่ถูกต้อง

พระพุทธรูปเป็นวัตถุมงคลประจำเรือนและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยความศรัทธาตามความเชื่อและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมา แต่หลายบ้านอาจละเลยการจัดแท่นบูชาให้เหมาะสม จึงขอแนะนำวิธีการวางแท่นบูชาดังนี้

 • แท่นบูชาควรจัดวางให้สะอาดเรียบร้อย เหมาะแก่การบูชา
 • ควรวางแท่นบูชาในบริเวณที่เงียบสงบ ไม่อยู่ในบริเวณที่แออัดหรือมีเสียงดัง
 • ควรจัดแท่นบูชาให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือเพราะเป็นทิศที่เชื่อกันว่าเป็นทิศอันเป็นมงคล

ข้อห้ามในการติดตั้งแท่นบูชา

มีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับการถือพระพุทธรูป ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ฮวงจุ้ยที่จำตำแหน่งส่งผลต่อชีวิตเจ้าของบ้านในแต่ละด้าน โดยหลักการแล้วเชื่อกันว่าห้ามมิให้ตั้งแท่นบูชาดังต่อไปนี้

 • ห้ามตั้งแท่นบูชาให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก
 • ห้ามตั้งแท่นบูชาให้ต่ำกว่าศีรษะ
 • อย่าติดตั้งแท่นบูชาบนผนังเดียวกับห้องน้ำ
 • ห้ามติดตั้งแท่นบูชาเหนือประตูทางเข้า
 • ห้ามติดตั้งแท่นบูชาภายในห้องนอน
 • แท่นบูชาไม่ควรเอียงหรือเสียหาย

พระพุทธองค์และพระศาสดาควรอยู่ในลำดับใด?

 • ลำดับสูงสุด พระพุทธรูปประธาน
 • มัธยมศึกษาปีที่ พระอรหันต์หรือพระภิกษุผู้เคารพศรัทธา
 • ลำดับรอง เทพเจ้าต่างๆ เช่น พระพิฆเนศ พระพรหม และเจ้าแม่กวนอิม
 • มัธยมศึกษาปีที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ เช่น รูปปั้น รูปภาพ คัมภีร์

นอกจากนี้ควรจัดเตรียมเครื่องบูชา เช่น ธูป เทียน ดอกไม้ น้ำสะอาด ผลไม้ และอาหารหวานไว้บนแท่นบูชาของพระภิกษุ รักษาแท่นบูชาให้สะอาดอยู่เสมอ และควรสวดมนต์ไหว้พระทุกวันเพื่อแสดงความเคารพและศรัทธา

จะวางเทพระดับเดียวกับองค์พระพุทธเจ้าได้หรือ?

การตั้งเทพในระดับเดียวกับพระพุทธรูปนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล แท้จริงแล้วไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดที่แน่นอน บางคนเชื่อว่าควรวางเทพให้อยู่ในระดับเดียวกับพระพุทธรูป เพราะเทพเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาเช่นกัน บางคนเชื่อว่าไม่ควรวางเทพให้อยู่ในระดับเดียวกับพระพุทธรูป เพราะพระพุทธเจ้าคือพระศาสดาสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา ไม่มีอะไรจะเทียบเท่าได้

หากวางเทพให้อยู่ในระดับเดียวกับพระพุทธรูป ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความเชื่อของแต่ละบุคคลเป็นหลัก หากทางพุทธศาสนาควรให้ความสำคัญกับพระพุทธรูปเป็นวัตถุที่เหมาะสมที่สุด

แท่นบูชาที่ดีและเหมาะสมควรมีลักษณะอย่างไร?

 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบ ไม่อยู่ในบริเวณที่พลุกพล่านหรือมีเสียงดัง
 • หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือเพราะเป็นทิศที่เชื่อกันว่าเป็นทิศอันเป็นมงคล
 • มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและให้เกียรติ
 • มีเครื่องบูชาต่างๆ เช่น ธูป เทียน ดอกไม้ น้ำสะอาด ผลไม้ และอาหารหวานบนหิ้งพระ
 • ทำความสะอาดแท่นบูชาของภิกษุอยู่เสมอ
 • สวดมนต์ไหว้พระทุกวันเพื่อแสดงความเคารพและศรัทธา

นอกจากนี้การเลือกแท่นบูชาที่ดีและเหมาะสมควรคำนึงถึงขนาดขององค์พระหรือวัตถุมงคลที่จะวางบนแท่นบูชาด้วย ควรเลือกหิ้งพระที่เหมาะกับพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคล อย่าเลือกแท่นบูชาที่เล็กหรือใหญ่เกินไปจนทำให้พระพุทธรูปหรือวัตถุมงคลดูไม่เหมาะสม หากจัดพื้นที่เป็นสัดส่วน สามารถวางบนโต๊ะที่ยกสูงจากพื้นได้ ไม่ต้องแขวนบนชั้นวางขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ จำนวนและขนาดของวัตถุมงคลที่สักการะ

ที่สำคัญที่สุดในการสักการะควรรักษาความสะอาดและสวดมนต์เป็นประจำ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้าและเปิดรับพลังศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธา